Ett företags webbstrategi består av en övergripande plan för hur ett företag ska använda sig av webben och digitala medier för att uppnå sina mål. Vissa företag har en anställd med titeln webbstrateg, vars uppgift det är att samordna de olika webbplatserna och, om det är ett stort företag med flera andra webbansvariga, att i samråd med dem skapa en helhetsstrategi.

Det finns flera saker som företag bör ha i åtanke när de utformar sin webbstrategi. För inte så länge sedan kunde en webbstrategi vara så enkel som att ta ställning till frågan: Ska vårt företag finnas på webben eller inte? Om man svarade ja skapade man en hemsida för företaget, och så fanns man på webben. Idag ställer dig företag inte ens den frågan, eftersom en närvaro på webben är så självklar. Med de sociala mediernas intåg har webbstrategi också blivit mer komplicerat än att ha en snygg hemsida, även om det fortfarande är en del i det.

Till att börja med bör företaget ha i åtanke hur stort det är när det väljer publiceringssystem för sin webbplats. För mindre företag kan ett open source-verktyg, som olika bloggverktyg, fungera lika bra som traditionella publiceringssystem. En annan viktig faktor i relation till webbplatsen är domännamnet. Det bör vara lätt att uttala och komma ihåg, och ha samma namn som själva webbplatsen. Det är också bra att registrera förkortningar och liknande domäner för att kunna dirigera dem till huvuddomänen.

För att attrahera så många potentiella kunder till webbsidan som möjligt kan företaget använda sig av sökmotoroptimering, som innebär att man analyserar vilka sökord som genererar träffar för sidan, och framhäver dessa så mycket som möjligt.Webbstrategi 1

I sociala medier bör företaget först tänka på hur stor insats de ska göra och hur lång den ska vara, samt vad företaget vill uppnå med insatsen. Det är också viktigt att förstå att det i sociala medier inte handlar om enkelriktade budskap till massorna, utan om ett diskussionsforum mellan företaget och målgruppen. Det kan också vara bra att utarbeta en policy angående hur anställda får agera i sociala medier. Om sökmotoroptimering inte ger resultat på grund av hård konkurrens från andra sidor med liknande innehåll kan kampanjer i sociala medier vara ett alternativ för att locka kunder till företaget.

En butik som har en framgångsrik webbstrategi är Namnband.se som säljer enkla namnlappar på nätet. Deras webbutik har funnits sedan 90-talet. En webbstrategi som är anpassad efter företagets förutsättningar, är välplanerad och dessutom väl genomförd, kan leda till en möjlig internationell marknad. Den kommer i vilket fall att leda till framgång för företaget.

Taggar

 
 
 
 
sportpress