Search engine marketing (SEM) – vad är det?

Search engine marketing, eller SEM, är ett samlingsnamn för olika tekniker som går ut på att marknadsföra ett företag och dess hemsida på nätet, med hjälp av sökmotorer. Det kallas på svenska för sökmotormarknadsföring. En […]