Search engine marketing, eller SEM, är ett samlingsnamn för olika tekniker som går ut på att marknadsföra ett företag och dess hemsida på nätet, med hjälp av sökmotorer. Det kallas på svenska för sökmotormarknadsföring. En snarlik term är search engine optimization, SEO, som går ut på att optimera en webbsida för att den ska hamna så högt upp som möjligt i sökmotorernas resultatlistor. SEO kan sägas vara en av teknikerna som man använder sig av inom SEM.

En annan viktig metod för att öka en webbsidas synlighet inom SEM är så kallade sponsrade länkar, som alltid hamnar högst upp i sökmotorernas listor. Webbplatsägarna betalar sedan för annonsen per klick, det vill säga per person som kommer till deras webbplats via annonsen. Denna funktion finns numera tillgänglig hos alla stora sökmotorer, vilket inte alls var fallet under sökmotorernas begynnelse på 90-talet. Ökningen av denna form av marknadsföring beror på en kombination av att ägarna till sökmotorerna letar efter nya sätt att tjäna pengar på sin tjänst, medan företagen insett vikten av denna form av marknadsföring.

Att det är så viktigt att hamna högst upp just i sökmotorernas listor kan förklaras med att konsumenter befinner sig i ett jaktläge när de använder sökmotorer. De letar efter något. Det de letar efter är ofta ren information, men det är lika ofta en produkt eller en tjänst, eller information om en produkt eller en tjänst, inför ett framtida köp. För företagen är det viktigt att fånga upp dessa konsumenter genom att vara det första alternativet som dyker upp. Sökmotorerna innebär också en positiv form av marknadsföring på det sättet att den till skillnad från många andra (tv-reklam, radioreklam, telefonförsäljning och liknande) inte tränger sig på, utan finns till hands när konsumenten själv söker upp den.Search engine marceting 1

SEO syftar således till att få företagets webbsida att hamna högt upp på sökmotorernas listor, medan SEM använder dem för att skapa målgruppsanpassad marknadsföring och skicka så många som möjligt från den gruppen till företagets webbplats. För att lyckas med sin webbstrategi och få ut så mycket av den som möjligt bör företagen därför satsa på en kvalitativ hemsida som marknadsförs både genom SEO och SEM.

Taggar

 
 
 
 
sportpress