Uppkomsten av sociala medier har medfört en revolution i vårt sätt att se på marknadsföring. Vart och vartannat företag använder sig nu av dessa kanaler för att nå ut med sitt budskap och det tycks ha avsedda konsekvenser eftersom marknadsföringen på nätet fortsätter att växa. Den nya generationen har bra hand med datorer och mobiltelefoner, vilket gör att de är lättare att nå ut till. Dessutom är de ofta engagerade och utgör därför perfekta konsumenter som gärna sprider vidare ett budskap. Marknadsföring förlitar sig på att det ska skapas uppmärksamhet kring kampanjen eller reklamen, vilket gör internet till varje reklammakares våta dröm.

 

Det finns två centrala sätt att tänka kring marknadsföring i sociala medier. Dels finns det riktad reklam, dels finns det användargenererad marknadsföring. Den riktade reklamen sker genom mer traditionella annonser på nätsidor. De liknar gamla traditionella tidningsannonser och de är inget nytt i online-världen. Ända sedan internets begynnelse har webbsidor lagt upp en reklambanner eller andra annonser för att dra in pengar. Det unika med sociala medier är att företagen på ett helt nytt sätt kan skaffa information om sina kunders konsumtionsvanor. Genom att titta på vad vi surfar på eller söker efter kan företagen ta fram skräddarsydda annonser som passar våra behov. Det gör att de klick som annonsen får genererar fler avslutade köp eftersom konsumenten redan går i shoppingtankar.Marknadsföring i sociala medier 2

 

En annan form av marknadsföring i sociala medier är att låta användarna själva stå för spridningen av reklam. Att annonsera på exempelvis Facebook med riktad reklam kostar en bra slant, och det kan vara svårt för mindre företag att klämma in det i reklambudgeten. Istället kan man försöka dra nytta av det naturliga flödet av bilder som dessa sociala medier genererar varje dag. Många kampanjer uppmanar därför människor att lägga upp sina bilder med en hashtag för att till exempel delta i en utlottning eller tävling. På så sätt exponeras kampanjen till fler användare samtidigt som deltagaren får ett incitament att sprida budskapet. En sådan användargenererad marknadsföringsstrategi är ofta billig – om den fungerar. Det svåra är förstås att få snöbollen att växa sig större.

 

I dag använder en majoritet av svenska folket någon typ av socialt medium. Oavsett om det är Facebook, Twitter, Instagram eller något annat har det blivit en mötesplats på nätet – och där människor samlas finns det alltid stor marknadsföringspotential. Därför är det inte så konstigt att företagen betraktar dessa nya medier med stor tillförsikt.

Taggar

 
 
 
 
sportpress